Mikael Kielberg – kielberg.dk

Velkommen til – kielberg.dk

KONTAKT OPLYSNINGER:

Adresse: Gartnersvinget 10, 2800 Kgs Lyngby

(Har lejet min ejendom, Frændevej 16, 2870 Dyssegård ud)

Fleksbolig: Blanshovedvej 15, Blans Havn, 4941 Bandholm

Land: Danmark

Mobil: 61668580

Mail: mikael@kielberg.dk

Bøger og Bemærkninger og Radio

Her finder du en 1) oversigt over Vivi Kielbergs biokemibøger, 2) Mikael Kielbergs jurabøger. 3) Herudover kan du læse hæftet “Rundt om Lolland – i en sejlbåd” , 4) Mikaels båltale i Blans Havn, 2019

  1. Vivi Kielbergs biokemibøger:

Celledyrkning – En praktisk håndbog i dyrkning af mammale celler. Gads Forlag

Cellodling – En praktisk handbok i odling av mammalieceller. AB Labassco Förlag

Proteiner – oprensning og karakterisering. Gyldendal. 4. udgave, 4. oplag (august 2020)

DNA og RNA – en håndbog. Gads Forlag

2) Mikael Kielbergs Jurabøger:

Et dejligt overblik.
Mikael er pensionist, tidligere chefkonsulent, cand.jur. i det offentlige, uddannet advokat – speciale: socialret og personskadeerstatning – og tidligere censor på KU, RUC, AU og de sociale højskoler.
Nu klar til lidt af hvert

Socialrettens almindelige del, 1994 GadJura

Artikel i Juristen, november 1995, Rettighedssubjektet i den sociale lovgivning

Socialrettens almindelige del, 2. reviderede udgave, 1996 GadJura

Artikel i Jurainformation om opholdskommuner og refusion, særnummer august 2000

Socialret. Tilbagebetaling, forældelse, modregning og inddrivelse, GadJura/Thomson A/S, 2000. (Karnov)

Arbejdsskadesikring, 4. kommenterede udgave, 2004, Thomsons forlag (karnov)

Arbejdsskadesikring, 5. kommenterede udgave, 2009, Thomsons Reuters forlag (Karnov)

Artikel i Nyt fra Ankestyrelsen om genoptagelse, 2009

Artikel i Nyt fra Ankestyrelsen om erstatning til deltidsansatte, 2010

Socialret, Opholdskommune, Refusion, 2011, Forlaget Jurainformation

Artikel i UfR. § 17a: Tabsuafhængig erstatning i personskadeerstatningen. U.2011B.173

Arbejdsskadesikringsloven, 6. kommenterede udgave oktober 2016, KarnovGroup.

Socialret, 2. reviderede udgave. Tilbagebetaling – Forældelse – Modregning -Inddrivelse, 2018 Karnov Group (sammen med Sarah Toron Sørensen)

3) Her kan du nedenfor læse hæftet “Rundt om Lolland – i en sejlbåd”

Loll-and i bogform under udarbejdelse

Udsigten fra Miks Havnehytte i Blans, Nordloll-and

Er aktuelt ved at skrive en bog om Lolland. Vi ønsker – gennem ord og billeder – at give lollikerne en talerstol, et vindue, en mulighed for at fortælle deres historie og liv gennem tiderne. Vi vil yde en modvægt til de negative historier om udkantsdanmark og lade lollikerne komme til orde med deres historie og visioner – individuelt og for øen som helhed. Bogen er historisk, men peger også frem som en moderne beskrivelse af Lolland som et fantastisk sted at bo, leve, arbejde og tilbringe fritiden. Og med uanede oplevelsesmuligheder for turisterne. Bogen kommer til at bestå af lige dele foto og tekst. Bogen har et omfang svarende til 650 til 800 sider. Bogen handler om livsvilkår, landliv, industri, boliger, maleri, litteratur, historie, og om landskaber og natur. Den er en mosaik, som gennem ca. 40 essays beskriver Lolland, og som trækker på forfatternes egne oplevelser og erindringer. Det er en fortælling om mennesker, liv og kultur gennem tiderne ? og om kendte personer, erhvervsmænd, forfattere, malere, godsejere og visionære foregangsmænd. Bogen peger frem ved at komme med bud på leve- og bæredygtige nutidige erhverv som f.eks. frugtavl, fiskeri, turisme, forædling af fødevarer, økologi og udvikling af energikilder. Desuden udbreder bogen tankerne om selvforsyning og egenproduktion, baseret på lokal selvforvaltning og initiativ. Lolland har meget potentiale, men der går mange positive og ubrugte muligheder tabt, når alt ses gennem negative briller. Vi ønsker at beskrive livet på Lolland og Lolland som mulighedernes ø ? historisk, i nutiden og fremtiden ? i tekst og billeder. Vi er frustrerede over den negative omtale, der ofte gives af Lolland ? billedet af Lolland i offentligheden, er simpelthen ikke dækkende. Vores fokus har ? os bekendt – ikke tidligere været genstand for en systematisk, indsigtsfuld, poetisk, autentisk behandling. Vi er to om bogen – vi har gået i skole sammen og er begge opvokset på Lolland. Mogens Hansen (kendt for sine fine fuglebøger) på en gård. Jeg i Knuthenborg Park – Nordeuropas smukkeste herregårds park.

Har du lyst til at læse et kapitel fra bogen – så tryk på link nedenfor: Så kommer du til hæftet: “Lolland rundt – i en sejlbåd” .

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aea3c537c-0b1d-43b0-8376-d35677eb4ec6

(Blok adressen ind og tryk på “gå til adresse”.)

4) Sankt Hans. Båltale i Blans Havn 2019 v/ Mikael Kielberg

Først tak for ordet.

Efter 40 år – efter 40 år som bureaukrat i Hovedstaden er gensynet med den egn som jeg har trådt tyndt med mine små barnefødder en meget stor glæde.

Jeg vil her i aften nævne eksempler på de glæder. På noget af det fine ved Blans og Blans Havn. Noget om Stedet. Noget om Menneskene.

Blans Hoved. Blans Havn. Blans Bådeklub. Til Vands og til Blans. Stedet og hyggen. Noget der altid har været her. Også den gang der var vikinger. Dengang der var vendere. Og ja i stenalderen. De kom padlende i deres kanoer og tænkte: ”Her bliver vi”.

 Og nu står vi her ved Sankt Hans bålet. Det er dejligt og trygt at tænke på, at sådan har det altid været.

Jeg selv var her første gang i vinteren 53/54 – altså for 65 år siden. Nu er jeg her igen – og nu med barndommens proteiner i sindet.

Her er høduft og her er havluft.

Ja ”Ingen steder i Norden er Gud så god som på Lolland. Markerne bugner af hans venlighed. Den lave ø ligger og gynger i et hav, der hverken er salt eller fersk, men karsk og mildt, begge dele” – som Kaj Munk sagde.

Om morgenen ser man – solen står op, Og mågerne, svanerne, ænderne, fiskehejren og ind i mellem havørnen blander sig med lyden fra en påhængsmotor og lidt senere dukker en lille jolle op med en fisker, som skal ud at rygte sit garn.

Motoren bryder stilheden og ja selv motoren er på sin egen måde en del af naturen.

Lyden fra motoren fylder himmelrummet, mens den let og bølgende får båden til at  skyde en fart, der passer til vind og vejr.

Der er en tryghed over den lyd,  og den minder om hjerterytmen som det lille barn mærker ved morens bryst.

Om aftenen stilheden og solen er på vej ned over Kragenæs og øerne og den dejlige lilla farve fylder himlen og freden sænker sig. Og det er tid at komme hjem og måske i seng.

Havnen bygger bro mellem søfolket og landkrabberne.

Alle hører på en eller anden måde til nede i havnen – både ham der skal ned til sit skiv og ham der kører en tur og har kæresten og frokosten med og nyder livet, mens tiden er med dem.

Hvad laver man i Blans Havn? Alt og ingenting. Man står med hænderne i lommerne og kikker.

Det gør man i havne. Der skal bare være lidt bolværk og et par både så standser man op og bliver fortabt.

En mand sidder i sin jolle og ordner sit garn og fiskekroge eller er ved at skille sin påhængsmotor ad.  

En anden står og ordner fisk. Og alle skibene ligger og vugger.

Når det frisker op og det piver i riggen skal man lige sikre at alt er som det skal være.

Livet i Blans og Blans Havn er formet gennem vejr og vind og af den sunde indstilling, som opstår når man lever med og i naturen.

Blans og Blans Havn er en tidslomme. Her står tiden stille mens livet bevæger sig og følger sin egen rytme.

Livet i Blans Havn er skabt af generationer.

Det særlige ved livet i Blans er, at man på en og samme tid har blik for både fællesskabet og en selv. Udover man tænker på sig selv – er der altid lige plads til man smider en femmer eller en Maribo øl i fælleskabet.

For en gammel bureaukrat som mig er hjælpsomheden, opmærksomheden og varmen og omsorgen slående.

Der er altid liv på havnen

om foråret standerhejsning, hornfisketræf i maj, pålidelighedssejlads i juni, og nu Sankt Hans bål, Den lokale kirke holder en årlig udendørs gudstjeneste og der er fester. Fester der opstår spontant og fester ved store og små lejligheder.

En københavner kom en dag forbi havnen og udbrød, da han trådte ud af sin bil. ”Det er langt ude det her”. Havnefogeden kiggede på ham og sagde: ”Det er centrum”.

Københavneren sagde: ”Hvor er her smukt”, mens han glemte alt om bureaukrati, matrikelkort og småtskåren rethaveri.

Vi vil nemlig fred her til lands som vi synger og hver by har sin heks og hver sogn sine trolde. Det har Blans også. Dem vil vi nu sammen og muntert følge ud til bygrænsen eller med sangens ord ”fra livet med glædesblus holde”  – for vi vil fred her til Blans.

Sankte Hans Sankte Hans